Kontakt

agent : Dorota Hopko

tel. kom. : +48 501 158 261

tel. stacjonarny : +48 22 499 14 50

e-mail : dhopko@rentbuyestates.pl